اورانيوم... نفت.. کشک!

وای من ديگه دارم ديوونه ميشم. چرا بس نمی کنن اينا. چرا تمومش نمی کنند؟  بند بند جيگرم آتيش می گيره وقتی اينا رو می بينم. آخه يعنی چی؟!!! من نمی فهمم.  اينا چيه آخه نشون می دن.  يعنی که چی که يه خونواده ۵ نفره ۱ ماه  تموم تو پارکا از سرما  بلرزن و آخر شبا برن خونه ی فاميلشون بخوابن   يعنی چی که آخه با ماهی ۲۰۰۰ هزار تومن يه زن با ۲ تا دختر بچه زندگی کنند؟ يعنی چی که می گفت کميته امداد ماهی ۲۲۰۰۰هزار تومن!!! بهشون کمک می کنه و ۲۰۰۰۰ تومنشو می دن برای اجاره خونه و با ماهی ۲۰۰۰ تومن زندگی می کنن  واقعا می خوام بفهمم اينا رو نشون می دن که چی بشه!!!؟  اعصابم ريخته بهم.واقعا يعنی اينا اينقدر بی شعورن؟ اينقدر خودشونو زدن به خريت!؟  آخه الاغ که پا می شی ميری اين گزارش رو تهيه می کنی.. خجالت نمی کشی؟! اين کاسه گداييتون رو هی می گيرين دستتون و راه می افتين که چی بگين؟! که چی بشه؟   واقعا چه جوری اين گزارش های ناب و پيدا می کنين؟ ها؟! چه جوری ۱۱ ماه از سال کور و کر و الاغين و فقط اين ۱ ماه چشماتون باز می شه؟!  می خواين به مردم کمک کنين نه؟ واقعا هدفتون خدمت به مردم ديگه.  اينجوری مردم ته سفره ها شون رو برای اون بيچاره ها تکون می دن و بادی به غبغب می اندازن  و احساس می کنن که روزه هاشون چه قبوله! شما هم اين وسط کلی اجر معنوی بردين که تن يه عده مثل ما رو لرزوندين و اشکمونو در آوردين. خوب ديگه  . هممون رسالتمون رو انجام داديم . روزه هامون هم  کلی قبول شد . يا علی تا  سال ديگه!!

ا

   + ... ; ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ آبان ۱۳۸٢
comment نظرات ()