...

پر پرواز ندارم

                   اما

دلی دارم و حسرت درناها.

و به هنگامی که مرغان مهاجر

در درياچه ماهتاب

                            پارو می کشند

خوشا رها کردن و رفتن

خوابی ديگر

                   به مردابی ديگر!

خوشا ماندابی ديگر

                           به ساحلی  ديگر

                                                     به دريايی ديگر !

خوشا پر کشيدن... خوشا رهايی

خوشا اگر نه رها زيستن  مردن به رهايی !

آه  اين پرنده

در اين قفس تنگ

نمی خواند.

 

   + ... ; ٩:۳٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٧ آذر ۱۳۸٢
comment نظرات ()