در يکی فرياد

                 زيستن ـ

{پرواز عصيانی فواره ای

که خلاصيش از خاک 

                           نيست

و رهايی را

              تجربه يی می کند.}

زمين را

         باران برکت ها شدن ـ

ورنه خاک 

             از تو

                   باتلاقی خواهد شد...

   + ... ; ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٢
comment نظرات ()