جرم تو ايثار بود و عشق ای سردار عشق

جرم تو اين بود..آگه بودی از اسرار عشق

باغ دين    آباد شد      از بارش    ايمان تو 

گرچه خاکسترشدی ای نازنين  درنارعشق

غير هفتاد و دو تن... ديگر نبودت   ياوری

آه... حتی بود سجاد تو هم ....بيمار عشق

انعکاس  چشمهای  عاشقت  صد  بار گفت

کز تو هرگز برنمی آيد  کنی....انکار عشق

جويبار  خون  تو..... شد بی کران   عاشقی

ای گرامی  بود رگهای  تنت  سرشار  عشق

هست باقی  نام تو تاهست باقی  اين جهان

ای حسين ای سر جدا ای ناجی بی يارعشق

اين شعر مال محبوبه خانم است.يه دوست قديمی که الان يه نی نی ناز تو راه داره...دعا کنين راحت و سلامت بياد کوچولوش.....

   + ... ; ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٢
comment نظرات ()