- حرف بزن. نمی ميری که. اين چه وضعيه واسه خودت درست کردی. لال مونی گرفتی نشستی اينجا.

- چی بگم.

-هر چی. فقط بگو. من اگه يه آدم بزرگم يا هر چی خودم هستم. توام هر چی هستی باش. اما بگو . از اون چيزی که هستی بگو

ـموضوع همينه. چيزی نيستم که بخوام ازش برات بگم.هيچی نيستم.

-؟....

- .... . چی جوری بهت بفهمونم رفيق. اينجا هر چی باشه انفراديه.انفرادی هم آدمو ديوونه می کنه. حالا درسته که همه چی داره.. درسته که همه کار ميشه توش کرد.. اما بازم هر کی بگه انفرادی بهشته  مخش عيب داره!   آره داره..همه چی هم داره   هر چی که يه آدم لازم داره  غذا . پيامهای محبت آميز . آب. توالت. سکس. عکس يادگاری. کلی نامه ازون بيرون. مجله.هديه... . داره.. به خدا همه چی داره.   اما آسمون که نداره..داره؟  ابر که نداره..کوه که نداره..نور خورشيد که نداره.. رود خونه که نداره.. آخه من چه جوری بهت بفهمونم که حالم از رنگ خاکستری اينجا بهم می خوره. چی جوری بهت بگم که اون آدمايی که اون بيرونن از جنس من نيستن. مال من نيستن.  حتی يک جفت از اون همه چشم آشنای من نيست.  اونا خوبن..مهربونن..برام دست تکون ميدن..لبخند می زنن.. اما اين فرق داره با چيزی که من می خوام بهت بگم.    

اين از کجا پيداش شد که هی بچرخه تو سر من نمی دونم! صداش توی سرم شده موسيقی متن!  : پيرهنت بهت مياد  جووره با رنگ گونه هات!....     وقتی تو از راه ميرسی هرچی گله از پا در مياد! ...

پيرهنت بهت مياد ماه ديگه واسه چی در بياد... وقتی تو ميتابی به من خورشيدم هيچ کس نمی خواد 

... می گفتم.. می خوام خودم باشم.پيداش نمی کنم! .

 

   + ... ; ٢:٥٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۳
comment نظرات ()