۱ـ دوستت دارم بی آنکه بخواهمت

سال گشتگی است اين

که به خود در پيچی ابر وار

بغری بی آنکه بباری.....

سال گشتگی است اين

خواستنش  تمنای هر رگ

بی آنکه در ميان باشد خواهشی حتی......

۲ـ به نتايج جديدی دارم می رسم تو روابطم.( به اندازه ی يک دست فاصله!) ياد گرفتم توی دوست داشتنم کم نذارم... توی نزديک شدنم چرا اما. ميگم آزاد باش..  بند نکن خودتو به چيزی.. وابسته نباش..اما دوست داشته باش هر چی می خوای..  شايد به خاطر همين بوده که تا الان از دوست داشتن می ترسيدم.. يا نتونستم عاشق بشم.. اگه مثل S  سعی کنم اينجوری ببينم که ما هممون در نهايت تنهاييم و هر کسی مياد يه رد ی از خودش توی زندگی ما ميذاره و ميره.. اگه اينجوری ببينم فکر کنم  ديگه نترسم انقدر .اينجووری کلی آدم هست که همين الان می تونم بگم دوسشون دارم: حميد  آقا رضای عرايضی   S   هانی  مهدی شيفت  شيرين   سياوش  آقای زمانی  اووووووووووووه کلی آدم هست ! خوشحالم!

۳.

دارم تمرين می کنم که خودم رو خالی کنم ازين چيزا. بگردم ته و توه دلمو که اگه بود  بندازمشون دور اينا رو نوشتم زدم به در و ديوار و دايم چک می کنم که قاچاقی وارد نشن يه وقت! اين ۸ تا:

کينه

نفرت

انتقام

حسادت

حسرت: حسرت روزايی رو که رفتند نخور.. حسرت کارايی که بايد می کردی و نکردی.. يا آدمايی که رفتن..به جاش کلی روز در راه است.. کلی کار که هنوز بايد انجام بدی کلی آدم که هنوز کشفشون نکردی... سعی کن اين روزا  حسرت آينده نشن.

يأس: اين يکی يه کم سخته...  يا بپذير  يا براش تلاش کن. اين وسط يأسی وجود نداره ديگه.

نا اميدی: بالاخره فردا يه روز ديگه است. هر روزی ام معجزه ی خودشو داره.

بد بينی: اصولا کسی به قصد بد بودن زندگی نمی کنه به نظرم.هز کسی برای کاری که می کنه توجيه خودشو داره.احتياط بکن  اما بد بين نباش. بد بين بودن لزوما به معنای اعتماد هم نيست. فقط فکر بد نکن.همين

۴ . به قول دکتر: خدا محبت است  و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی.

 

   + ... ; ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳
comment نظرات ()