غبار ره بنشان تا..

آدم باید جوری زندگی کنه، که ته‌ِ ته‌ِ تهش، اونجا که همه رفتن

با خودش راحت باشه

معذب نباشه

حالا از خودش راضی و خوشحال و مفتخر هم بود که

چه بهتر

..

/ 2 نظر / 27 بازدید
منصوره

[ماچ][قلب]