...............هرگز کسی اينگونه فجيع به کشتن خود بر نخواست

که من به زندگی نشستم!

/ 5 نظر / 8 بازدید
رختكن خاطرات

زندگی و کشتن .. زندگی فاجعه و ديگر هيچ ... زندگی عشق و ديگر هيچ .. يا ؟

HRG

نشنيدی ميگن مرگ يه بار شيون يه بار . اما زندگی ...... ، يه عمر بايد تحملش کنی :) ، ارزش نداره به همون مرگ فکر کن ، فقط لطفا وصيت کنيد که مسجدش صندلی داشته باشه و چلو کباب هم ندن چون ملوم نيست گوشتش چی باشه جوجه کباب بهتره