مستدعی‎‌ست

پروردگارا!

نعمت هم‌کلامی و هم‌قدمی و هم‌نشینی و هم‌دلی انسانهایی "درخور" نصیبمان بفرما،

و ما را از جمیع پریشان به‌دور دار.

آمین

/ 5 نظر / 29 بازدید
محبوبه

آمین گشتیم نبود بگرد پیدا میکنی

محبوبه

این خود ...خاص بینی بدجور اپیدمی شده این روزها!

قاصدک بارون

آمین بلند...

زخمی

همین که انسانی در خور پیدا کنی باید خدا رو شکر بگی. فکر پیدا کردن انسان "ها"یی در خور فکر کنم از آرزوهای محال باشد