آ{ه}رزو

سنجاق میکنم خودم را

به نور، روشنی

به رویا، آرزو

و به کودکی؛

که هر سه تویی!

/ 4 نظر / 28 بازدید
محبوبه

چه آ(ه) رزوی قشنگی!

زخمی

وااااای که چه زیبا.

منصوره

[ماچ]

عطش مطش

چه قشنگه اين [ماچ]