اين قشنگ بود..اما دلم رو يه جوری کرد..يه جور دلشوره باز....

ميشد سفر دنيــــــا آسان تر ازين باشد.....

آدم به هوس خو کرد..تا خسته ترين باشد.....

/ 4 نظر / 6 بازدید
HRG

خانم مشکل داره این دل شما . یه روز شاده فرداش غمگین یه روز آرومه و فرداش آشوب . این چه وضعشه آخه؟ :) این هم شد دل هر دم یه جوره ؟ :) حالا هم که دل شوره بهش اضافه شد . بیا و درستش کن .

ن.ت.خ

آدم به هوس خو کرد تا تن به خستگی نسپارد اما بدتر شد! مثل شراب مثل مخدر.

مجید

نمی‌شد سفر دنيا آسان‌تر از اين باشد/پس آدم به هوس خو کرد تا زياد خسته نشود/آسمون ريسمون هم يه داستان درباره هوس نوشته يه سر بزن/اين دلشوره‌های لعنتی هم هميشه مهمون دله؛بهش مثل من کمک عادت می‌کنی.