ولش کن

نمی تونم ببخشم.

نه میتونم ببخشمش، نه میتونم فراموش کنم همه چی رو، نه میتونم به فکر انتقام و این چیزای مسخره باشم، نه میتونم ..

بدتر از همه چی این بود که هیچ وقت نفهمید چی کار کرد و سعی هم نکرد چیزی رو جبران کنه یا حداقل..

ولش کن.

/ 0 نظر / 10 بازدید