مع الاسف، هنوز..

این جهان همچون درخت است ای کرام

ما بر او چون میوه های نیم خام

سخت گیرد خامها مر شاخ را

زانکه در خامی نشاید کاخ را

چون بپخت و گشت شیرین، لب گزان

سست گیرد شاخه ها را بعد از آن

سختگیری و تعصب خامی است

تا جنینی، کار، خون آشامی است

مولوی بالطبع

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
عطش

رسيده ها چه غريب و نچيده مي افتند به پاي هرزه علف هاي باغ كال پرست . . . اينم هست:)