گل من..

مشت هایم را باز می کنم
پوچ است
گل ام!
.
این بازی،
یک برنده که بیشتر ندارد..

/ 5 نظر / 28 بازدید
زخمی

راست میگی... من هم هستم مرسی...

منصوره

[قلب][ماچ] خیلی مهربونی

قاصدک بارون

گل که پوچ نمی شود. گل همه چیز است. پر از بو و رنگ و زنده گی. گل باشی هیچ وقت پوچ نمی شوی.