از تفاوتهای ما و آنها - یک

برای کسی قبل از عید مجله ای بسته بودم و ادا در می‌آورد سر پرداخت هزینه‌ی کارش. یک روز همراهش را خاموش می‌کرد، یک روز در دسترس نبود، یک روز بهانه‌اش می‌شد تصادف خیالی و شکستن دست و پایش، یک روز فوت کردن اقوام نزدیک و خلاصه این یک روزها همین طور ادامه داشت تا نزدیک به سه ماه.

آن روز هم عصبانی بودم و تماس می‌گرفتم و جوابی نمی‌گرفتم. غرغر میکردم زیر لب و هر از گاهی فحشی هم نثارش میکردم. برحسب اتفاق، یکی ازین فحش ها را مامان شنید. اخمش را کرد توی هم که اجازه نداری فحش بدهی. خونم به جوش آمده بود از دست بدهکار پررو و از طرفی، مامان هم که مدام آلارم میداد که فحش نده. گفتم مگر نمی‌بینی چه کار می‌کنند؟ این درست است که هر کاری بخواهند بکنند و ما یک فحش ناقابل هم ندهیم حتی؟! گفت نه! می‌توانی بروی حقت را بگیری. شکایت کنی. شکایتش را به خدا بکنی. اجازه داری لعنش کنی حتی. ولی اگر فحش بدهی، به هر حال گناهش پای تو هم نوشته می شود. قلبت را تیره می‌کند. لعن کن و البته اگر بتوانی بگذری و ببخشی که چه بهتر! چون در هر صورت بابت کارش و آزارهاش از خدا تودهنی خواهد خورد. هرکس هر کاری که می‌کند، تو مواظب روح خودت باش که آلوده‌اش نکنی....

/ 5 نظر / 28 بازدید
محبوبه

واقعن اگر نبودن این ماما نای صبور ما که این جور وقتا با حرفاشون آبی بریزن رو این آتیشا چی میشد خدا رو شکر که داریمشون خوشحالم که حقتو گرفتی و طرف پررو هم از تو تودهنی خورد هم از خدا می خوره انشالا چوب خدا هم البته بی صدا هست ولی منفجر میکنه اساسی!

زخمی

یادم هست پستی را که راجع به شخصیت خاص مادرت نوشته بودی. من مجازم البته فحش بدم و گاهی فحش دادن هم می چسبد!

زخمی

فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است. اگر فحش وجود نداشته باشد،بله، آدمی دق می کند. بیشتر از تعداد و نوع فحش هرزبانی می شود از اوضاع مردمی که در یک ناحیه زندگی می کنند سر درآورد و رابطه بین شان را کشف کرد . زبان فارسی اگر هیچ نداشته باشد «فحش آبدار» زیاد دارد. ما که سر این ثروت عظیم نشسته ایم چرا ولخرجی نکنیم؟! "صادق هدایت" البته فکر میکنم حق با مامانت باشه!

منصوره

به نظر من تو یه قهرمانی! چون فقط یه قهرمان می تونه از این آدم پررو حقش رو بگیره! [لبخند]

سناء

هرکس هر کاری که می‌کند، تو مواظب روح خودت باش!... این عالیه عالی[قلب]