خسته ام. به اندازه ی همه ی راه آمده  خسته ام.

درد دارم. دردی که گمان نکنم به اين سادگی دست از سرم بردارد.

احساس تعفن می کنم. احساس ماندگی و فاسد شدن  دارم.   من... تباه شده ام.

به که می توانم بگويم؟  هيچ چيز برايم نمانده است. ای کاش تمام دردی که آزارم می دهد به يکباره با جانم بيرون می آمد.   قسم می خورم که حاضرم  همه ی هر چه دارم را  با يک دقيقه  بی دردی  و خالی بودن و سبکی معاوضه کنم.

بيا و اين هر چه ندارم را از من بگير. من ...  نمی توانم......................................

/ 8 نظر / 7 بازدید
محمد جواد طواف

سلام عزیزِ مهربان، .. همه ما خسته میشیم گاهی، تو که خودت خیلی به دیگران کمک می کنی.. به نظرم باید به خودت هم انرژی بدی.. خودت رو در آغوش بگیر.. و نوازش کن عزیزم.

ياسمن

از تلخی غم ميگی... و نمی دانی من پر از غمم... تو نيز غمهايت را به من بسپار و برای يک بار شده احساس سبکی کن :)

حميد

گفت: «هر چه دارم از دل و جان؛ مال تو / خنده‌هايت را فقط از من نگير!»

majid

من هم و يا بهتر بگويم ما هم همگی روزهايی اينچنين خسته کننده و نااميد داريم ولی بهتر است از آن نناليم که شايد روحمان صيقلی خورد.

خب خودمم

سلام ... ميگن آدما خيلی سگ جون هستند .. / ميگن آدما خيلی صبر دارند../ميگن آدما تو سخت ترين شرايط هم ../ باز ميتونند مبارزه کنند../ ميگن آدمها اگه سرب داغ هم بريزی توی گلوشون ../ باز حرفشونو ميزنند../ ميگن آدمها هر موجودی رو رام ميکنند../ اما نميتونند هم ديگه رو رام کنند../ ميگن اگه آدمی يه چيزی رو بخواد ../ يعنی واقعا اون چيزو بخواد واسش جونش رو ميده ../ باور ميکنی ؟! باور کن دلم می خواست تمام عمرم رو ميدادم تا فقط يه لحظه و فقط يه لحظه شما اون آرامشی رو که ميخوای بهش برسی.. هميشه اميدوار باش به اوني كه هر نااميديرو ميتونه اميدوار كنه

يه نفر

سلام عزيز... اين درد مشترك را فرياد كن ... فرياد كن عزيز ...