هو

نمی دانم آيا

اگر لحظه ای بال خوابيده اين پرنده

به پرواز هم نه

به خميازه ای باز باشد

به هفت آسمان تو

     يک لحظه بر می خورد؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
اردشير

دکوراسيون جديد سلولت مبارک!