تا دلم قرار بگیرد..

اولین چراغ سفر سال جدید روشن شد به سمت و سوی شمال.

ساری / روستای پهنه کلا، فرح آباد و جنگل سه کوه سه تپه.

/ 6 نظر / 34 بازدید
محبوبه

چه عالی

تسنیم

وای چه خوب! خوش بگذره بهت خیلی خیلی. جای ما رو هم خالی کن حسابی[ماچ]

قاصدک بارون

سفرت خوش

زخمی

یک سال ساری زندگی کردم. دوستش داشتم . به من که خوش گذشت. خدا کند به تو نیز هم :)

تسنیم

کجایی پس؟ هنوز مسافرتی؟