رنگ روح زندگی

از وقتی که خودم را شناختم تااااا همین الان، یک چیز بوده که مدام باعث عذابم شده. در اوج شادی و خوشبختی و در حال مزه کردن هر خوشیِ شیرینی، یکهو مثل حنظل تلخی رفته زیر زبانم و تا عمق گلویم را سوزانده. زیاد بهش فکر کردم و می‌کنم اما واقعا چیز دندان گیری‌ نصیبم نشد. اینکه بالاخره معنای این زندگی چیست؟! و چی به زندگی آدم رنگ می‌دهد؟

/ 3 نظر / 27 بازدید
مریم

معنای زندگی عشق است عزیزم...

قاصدک بارون

خدا