خدا رو شکر که محبوبه هست وگرنه باورم می‌شد که من اینجا یک تبعیدی‌ام. 

/ 1 نظر / 34 بازدید
محبوبه

چاکریم عزیز [قلب] باورت میشه بارها این جمله رو با خودم تکرار کردم :خدا رو شکر زهره رو دارم [گل]