... عن ابی بصیر قال: قلتٌ لأبی عبدالله (علیه السلام): شاء و ارادَ و قدّر و قضی؟ قال: نعم؛ قلتُ: و احبّ؟ قال: لا؛ قلتُ: و کیفَ شاءَ و ارادَ و قدّر و قضی ولم یحب؟ قال: هکذا خَرجَ إلینا. «... ابوبصیر گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: خدا خواسته و اراده کرده و مقدر نموده و حکم فرموده؟ فرمود: آری. عرض کردم: و دوست هم داشته است؟ فرمود: نه. گفتم: چگونه خواسته و اراده کرده و مقدر نموده و حکم فرموده ولی دوست نداشته است؟ فرمود: اینچنین به ما رسیده است.» 
[اصول کافی. ج 1. باب مشیت و اراده]

/ 4 نظر / 37 بازدید
نجوا

اين راجع به چى بود؟ من چرا نفهميدم هيچى؟[متفکر][سوال]

عطش شكن

چيو دوست داشته؟ آدمو يعني؟

ع.ش

توی ترجمه‌ای که من از اصول کافی داشتم این توضیح اومده بود "توضيح: مراتب چهارگانه تكوين از خواست و اراده و تقدير و امضاء بطور عموم شامل حال همه موجودات مى‌شود چه خوب و چه بد، چه زشت و چه زيبا ولى محبت و دوستى برخاسته از عاطفه نشاط‌انگيز و در خداوند مانند صفات ذاتيه عين ذات اوست و بهنگام ظهور لطف خاصى را مى‌طلبد كه نصيب دوستان و مؤمنان مى‌شود و شامل همه موجودات نمى‌گردد. مثلا خداوند كافر را دوست نمى‌دارد به همين خاطر سائل مى‌پرسد چرا محبت خداوند عمومى نيست امام بصورت ابهام پاسخ سائل را مى‌دهد شايد به اين خاطر باشد كه او نمى‌تواند اين حقيقت را درك نمايد يا آن‌كه در مجلس افراد نامناسبى حضور داشته‌اند و حضرت رعايت تقيه را كرده." اصول کافی/ترجمه – جلد ۱ ص ۳۹۵

زخمی

ای بابا...... خدا هم..... شوخی کردم...... بمیرم برای غریبی خدا.... از همه غریب تره... بی خیال