بدین‌وسیله

پنهان می‌کنم زیر فرش

زیر مبل

زیر تخت

تکه‌های شکسته‌ام را

مبادا

که تیزی‌اش...

/ 4 نظر / 28 بازدید
زهرا

قربان لطف و مهربانی و صفای تو...[گل]

یاس

کاش می شد زیر مبل و فرش پنهان کرد. شکستگیِ آدم اما وقتی می ریزد توی چهره اش ...

[ناراحت]