..بس است هر چه که خنجر به پشت خود زده ام

حضور حنجره ام را  ..........  غلاف خواهم کرد.....

/ 1 نظر / 7 بازدید
ayeneh

سلام ... اين تو را بس باشد ... کاشنای دردت ... نه همه کس باشد ...